ucetnictvi

účetnictví

  • kompletní vedení účetnictví dle aktuálních zákonných norem
  • provádět na účtu vlastníka zřízeném pro tuto činnost veškeré příjmy a výdaje 
  • zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků
  • vedení evidence hospodaření nemovitosti
  • vypracování daňového přiznání
  • zpracování odměn (mezd) pro členy výboru včetně všech vyúčtování a vystavování potvrzení