technicka sprava

technická správa

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel a rozúčtování tepla, TUV a SV na jednotlivé vlastníky
 • smluvní zajištění pravidelné údržby zeleně a zahradnické práce
 • smluvní provádění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů
 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů
 • dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
 • smluvní zabezpečení elektronické zabezpečovací služby včetně napojení na pulty centralizované ochrany (PCO)
 • pravidelně provádět kontrolu domu
 • dohlížet na plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů a obecně závazných předpisů
 • uplatňování u generálního dodavatele stavby garanční závady a kontrola odstraňování vad a nedodělků