o nás

Dceřiné společnosti AUSTIS-REAL, s.r.o. a AUSTIS správa, s.r.o. mateřské společnosti AUSTIS, a.s. vykonávají správu nemovitostí již od roku 1998. Správa nemovitostí obou dceřiných společností  se zabývá službami spojenými se správou budov a nemovitostí s cílem poskytnout klientovi maximální komfort nabízených služeb s profesionálním přístupem, založeném na vzájemné  důvěře, individuálních požadavcích a potřebách jednotlivých klientů.

Společnost AUSTIS-REAL, s.r.o. provádí prostřednictvím vlastních provozoven výkon správy bytového fondu především pro klientelu společenství vlastníků jednotek, bytová družstva či soukromé vlastníky domů.  V neposlední řadě spravuje také bytové domy postavené především společností SKANSKA a.s. nebo jinými developery.

Společnost AUSTIS správa, s.r.o. se zaměřuje na správu bytového fondu městských částí hl. m. Prahy a zároveň pro Magistrát hl. m. Prahy spravuje několik administrativních budov.

Společnost AUSTIS-REAL, s.r.o. je nositelem certifikátu o shodě systému managementu jakosti pro správu a údržbu nemovitostí podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, uplatňuje a udržuje systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008. Od roku 2010 je i držitelem Zlatého certifikátu pro integrovaný systém řízení v souladu s požadavky ČSN.

Dále na stránkách mateřské společnosti (odkaz: www.austis.cz/oou) naleznete všechny základní informace týkající se ochrany osobních údajů (GDPR), ve vztahu k našim zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům.

certifikáty