24. 11. 2015Změna názvu SVJ dle novely zákona 89/2012 Sb.

Stávající znění občanského zákoníku v § 1200 odst. 2 písm. a) stanoví, že stanovy obsahují alespoň název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který SVJ vzniklo. Přitom současně přechodné ustanovení téhož zákona v § 3042 stanoví povinnost právnickým osobám přizpůsobit svůj název požadavkům zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. do konce roku 2015.

Vládou byla již schválena novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nyní čeká na projednávání v obou komorách Parlamentu České republiky. Vládou připravená novela umožňuje SVJ vzniklým do 31. prosince 2013 ponechat si své dosavadní označení. Přijetí novely občanského zákoníku by tak uvedenou povinnost pro SVJ zrušilo a odpadl by tak jeden z významných důvodů pro změnu stanov SVJ.