03. 10. 2022Vládní "Úsporný tarif"

Vážení klienti,

 

na základě enormně se zvyšujících cenách energií, se vláda rozhodla pomoci formou příspěvku, který se nazývá „úsporný tarif“.

 

V letošním roce je příspěvek vyplácen proti odběrnému místu elektrické energie dle sjednané distribuční sazby D, kdy rozhodným datem je 23/08/2022. Příspěvek bude ve formě zálohy připsán od distributora na účet odběratele.

 

Pro získání příspěvku v příštím roce ale bude muset zákazník, tedy typicky SVJ/BD, předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu, tj. subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Distributor předá tento údaj Operátorovi trhu (OTE) a ten jej poskytne obchodníkům. Příspěvek bude započítán uživatelům bytů jako mimořádná záloha na služby do jejich vyúčtování za služby tak, jako by tuto částku sami zaplatili. Konkrétní výši částky určí nařízení vlády.

 

V této době není vyjasněný postup a rozsah. Sice již existuje formulář pro žádost, ale jsou k němu výhrady. Toto sdělení je pouze informačního charakteru, že se danou problematikou zabýváme a včas Vás budeme informovat.

 

Např: Pražská teplárenská též vyzývá o zdrženlivost (https://www.ptas.cz/informace-k-uspornemu-tarifu-prispevek-na-teplo/).

 

Závěrem Vám zasílám odkaz na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde jsou uvedené základní informace (https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---269019/).