10. 02. 2016Průkaz energetické náročnosti budovy

Od 1. ledna 2016 jsou nově vlastník budovy, tedy i společenství vlastníků a bytová družstva povinni dle zákona zajistit zpracování PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) pro všechny objekty, bez ohledu na jejich velikost, ve kterých dochází k pronájmu ucelené části budovy. Ucelenou část budovy představuje např. bytová jednotka, kancelář, komerční prostor atd. Znamená to tedy, že pokud se v bytovém, administrativním, nebo komerčním domě najde byť jen jediná ucelená část, která se pronajímá, majitel domu musí zpracovat energetický průkaz na celý objekt.

Každému, kdo nesplní tuto povinnost do 31. 12. 2015 a nezpracuje PENB na svůj dům v případě pronájmu ucelené části (bytu, kanceláře, či obchodu) hrozí sankce až 200 000 Kč.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dle novely zák. 406/2000 Sb. o hospodaření energií platné od 1. 7. 2015 povinni opatřit si průkaz:

1. od 1. ledna 2013 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy 
2. od 1. ledna 2013 při pronájmu budovy
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy
(§ 7a, odst. 2, písm. a) zák. 406/2000 Sb.)

 

Uvádíme odkaz na článek s bližšími informacemi:

http://www.novinky.cz/bydleni/nemoci-nemovitosti/387495-prekvapiva-zmena-v-prukazech-energeticke-narocnosti-pro-bytove-domy.html