16. 05. 2014Pozvánku na schůzi povinně na web

V zákoně o obchodních korporacích 90/2012 Sb., v němž jsou nyní bytová družstva zahrnuta, a který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, v § 636 uvádí, že pozvánka na schůzi družstva má být umístěna 15 dní před konáním schůze na internetových stránkách družstva. Zákon nedefinuje podrobnosti, ani tato povinnost není stanovena nebo upravena jiným zákonem. Z výkladu právníků vyplývá, že povinnost uveřejnit pozvánku na stránkách družstva je nezpochybnitelná a je podmínkou platnosti schůze. Každé bytové družstvo je tedy povinno zřídit své internetové stránky a zveřejňovat na nich informace a dokumenty požadované zákonem o obchodních korporacích.

V návaznosti na výše uvedené nabízíme vytvoření a provoz webových stránek jak pro BD, tak SVJ, za výhodných podmínek.

Pro více informací kontaktuje p. Petrolínovou: petrolinoval@austis.cz