naše oprávnění

představujeme vám naše certifikáty, oprávnění k výkonu činností i doklady odborné způsobilosti našich zaměstnanců, které jsou garancí kvalifikovaného výkonu správy nemovitostí.

Rovněž pak představujeme naše členství v odborných, kvalifikačních asociacích.

Dále na stránkách mateřské společnosti (odkaz: www.austis.cz/oou) naleznete všechny základní informace týkající se ochrany osobních údajů (GDPR), ve vztahu k našim zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům.