evidence a predpis

evidence a předpis

  • vyhotovovat výpočtové a evidenční listy a provádět jejich aktualizaci
  • vedení evidence vlastníků/nájemníků
  • předpisy záloh na služby a nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokynů vlastníka, kontrola úhrad
  • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
  • upomínání dlužníků
  • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
  • likvidace BD a převod na SVJ. Tedy s tím spojené zpracování prohlášení vlastníka budovy, vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, převod bytů do vlastnictví současných členů družstva a zápis do Obchodního rejstříku společenství včetně vedení ustavující schůze shromáždění za přítomnosti notáře, na které dochází ke schválení stanov společenství vlastníků a volbě orgánů společenství (výbor společenství nebo pověřený vlastník).